Home Forum 3D News://3D                          Nowości Książki Imprezy Konkursy Galerie Praca Gdzie kupić Korzystamy z cookies, więcej informacji »
                                                                                                                                        Lista * Informacje * Zapisz 
Nowości
Konkursy
Imprezy
3D Ring
Galerie
Książki
Publikacje
Forum 3D
News://3D
Programy
Modele
Linki
www.cad.pl
Praca
Gdzie kupić
Reklama
Redakcja

 

Regulamin:

Regulamin 3D Ring 3D
Rules of 3D Ring 3D
 • Organizatorem 3D Ringu 3D jest Wydawnictwo Helion oraz Magazyn 3D.
 • W 3D Ringu 3D może wziąć udział każdy właściciel strony tematycznie związanej z grafiką komputerową. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.
 • Decyzję o dołączeniu zgłaszającego do 3D Ringu 3D podejmuje organizator 3D Ringu 3D.
 • Uczestnik Ringu po zaakceptowaniu jego strony przez organizatora zobowiązuje się do zamieszczenia na swojej stronie głównej przesłanego mu kodu HTML grafiki sterującej w ciągu tygodnia oraz powiadomienia o tym ogranizatora. Po sprawdzeniu, że kod został umieszczony na właściwej stronie i bez zmian (czyli funkcjonuje) następuje jego dołączenie do 3D Ringu 3D.
 • Organizator zobowiązuje się w miarę własnych możliwości zapewniać poprawne funkcjonowanie 3D Ringu 3D, oraz jego promocję w Internecie i prasie.
 • W przypadku zmiany grafiki 3D Ringu 3D uczestnik Ringu zobowiązuje się do zmieniania odpowiedniego kodu HTML na swojej głównej stronie bez zwłoki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z 3D Ringu 3D stron, których tematyka ulegnie zmianie i przestanie być związana z grafiką komputerową, z których zniknie grafika 3D Ringu 3D, lub które w inny sposób będą powodowały rozerwanie Ringu, jak również stron których zawartość narusza zasady etykiety sieci lub prawa.
 • Dla osób, których strony znajdą się 3D Ringu 3D przewidywane są nagrody.
 • 3D Ring 3D is owned and operated by Helion Publishing House and Magazyn 3D.
 • Anyone whose WWW pages are dedicated in whole or partially to computer generated or manipulated imagery can become a member. In order to become a member owner of such page has to fill out a membership form.
 • Decision to accept a page as a member page lies wholly with the owner of 3D Ring 3D.
 • After the owner accepts a membership member is required to include on the proper page the HTML code and graphics of the page as supplied by the owner and inform the owner when this code is inserted. After checking that the code has been inserted properly the page becomes a fully operational link in the chain of 3D Ring 3D.
 • Owner of 3D Ring 3D will do it’s best to ensure operations of 3D Ring 3D as well as it’s promotion within Internet community and in press.
 • In case that the code or graphics of 3D Ring 3D are changed owner of the ring shall inform all members of such change while members are required to update their member pages as soon as possible.
 • Owner of 3D Ring 3D reserves the right to exclude from the ring such pages which do not meet the criteria of the ring, and specifically pages which are not related to graphics, violate the network etiquette or the law. Also pages which break the ring or modify the code of the ring will be excluded.
 • Owner of the 3D Ring 3D will award the best member pages.

Formularz zgłoszeniowy:

URL:
Tytuł galerii / Gallery title:
e-mail:
 
Nazwisko / Surename:
Imię / Name:
Ulica / Street:
Miasto / City & Country:
Kod / ZIP:
Telefon / Phone:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), dla celów marketingowych Wydawnictwa 3D sp. z o.o., ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawiania danych. Wydawnictwo 3D Sp. z o.o. oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

W niedługim czasie po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas kod HTML do zamieszczenia na stronie. Po jego zamieszczeniu (będziesz miał na to tydzień czasu) prosimy o sygnał zwrotny - od tej pory staniesz się pełnoprawnym członkiem 3D Ringu 3D.

  
© Design by eBiu.pl                                                                                                                                         © Serwis internetowy helion.pl
editio Program partnerski sprzedaż Program partnerski encyklopedia informatyki Maja Kierzkowska Andrzej Pikoń Andrzej Kierzkowski Andrzej Kierzkowski Bartosz Danowski Game Development sklep internetowy, sklepy intrenetowe